Entra minskar förvaltningsresultatet

Publicerad

Norska fastighetsbolaget Entra redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 854 miljoner norska kronor (783), en ökning med 9,1 procent mot föregående år. Det var i linje med Bloombergs estimat.

Förvaltningsresultatet uppgick till 350 miljoner norska kronor (445), en minskning med 21,3 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -2 063 miljoner norska kronor (-857).

Resultatet före skatt var -1 739 miljoner norska kronor (-413).

Resultatet efter skatt blev -1 331 miljoner norska kronor (-327).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 192 norska kronor (230).

”I motsats till vad som rapporteras i många andra länder tyder både norska marknadsdata och Entras erfarenhet på att trenden med att arbeta hemifrån hittills endast har haft en marginell inverkan på efterfrågan på kontorslokaler”, skriver Entra i rapporten.

Storägare i Entra är de svenska fastighetsbolagen Balder och Castellum.

Entra, MNOKQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter8547839,1%
Förvaltningsresultat350445-21,3%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-2 063-857
Resultat före skatt-1 739-413
Nettoresultat-1 331-327
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, NOK192230-16,5%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons