Enter Sverige Pro ökade 5,74 procent i december – besökt Renewcells anläggning i Ortviken

Fonden Enter Sverige Pro steg 5,74 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Under 2021 har fonden avkastat 46,33 procent och är därmed bättre än index som har ökat 39,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Cecilia Persson och Sten Lindquist.

Främste bidragsgivare till fondens avkastning under månaden var bland annat Medicover, Husqvarna och ABB. I den negativa vågskålen fanns K2A, Renewcell och Fasadgruppen.

Gällande Husqvarna skriver förvaltaren att bolaget presenterade nya finansiella mål under sin kapitalmarknadsdag. Detta fick analytiker att höja sina estimat inför kommande år. Företaget siktar på att fördubbla sina försäljningssiffror gällande robotgräsklippare samt att elektrifierade produkter ska stå för två tredjedelar av all försäljning inom fem år.

Under månaden har förvaltarna gjort ett flertal bolagsbesök, bland annat på Renewcells anläggning i Ortviken, Sundsvall.

”Renewcell återvinner uttjänta textilier genom en patenterad process som framställer Circulose, ett nytt fibermaterial som har flera klimat- och miljöfördelar jämfört med material som bomull. Renewcell har i dag en mindre produktionsanläggning men behöver skala upp produktionen för att möta den starka efterfrågan på 100 procent återvunnen textilråvara”, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis lyfter förvaltarna fram Scandinavian Biogas som beviljats investeringsstöd från Naturvårdverket för att bygga en ny anläggning. Anläggningen ska omvandla gödsel till flytande biogas för att användas som bränsle till lastbilar, flyg eller industrin.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Medicover, Troax och ABB med portföljvikter om 6,86, 5,84 respektive 5,28 procent.

När det gäller sektorexponeringen i fonden var industrivaror & tjänster största sektor med 49,8 procent.

Enter Sverige Pro, %december, 2021Fond MM, förändring i procent5,74Index MM, förändring i procent5,2Fond i år, förändring i procent46,33Index i år, förändring i procent39,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons