Enter Select minskade 9,4 procent i februari – nytt innehav i Nibe

Publicerad

Fonden Enter Select minskade 9,4 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Sten Lindquist, Cecilia Persson
och Erik Paulsson.

”Rysslands invasion av Ukraina har medfört stora rörelser på världens finansmarknader. I dagsläget vet ingen hur detta kommer sluta eller vilka effekter det får på enskilda bolag och ekonomin i stort. Bolag och tillgångar med direkt verksamhet eller koppling till det som händer har naturligtvis påverkats mest, med stora prisförändringar i ryska aktier, rubeln och energi. Den stora osäkerheten kring förändrade handelsrelationer, energiförsörjning och det allmänna säkerhetsläget påverkar dock alla företag”, skriver förvaltarna.

Fondens bästa innehav blev under månaden AstraZeneca, som under månaden presenterade positiv data i två olika läkemedelsstudier inriktade mot bröst- respektive prostatacancer. Dessutom bidrog innehavet i fastighetsbolaget K2A positivt. I den negativa vågskålen fanns däremot Storskogen och Troax.

Under månaden fick fonden ett nytt innehav i form av Nibe, som tillverkar värmepumpar,
värmeelement och kaminer.

”Vi ser ett antal olika parametrar som intressanta för vår investering i bolaget. Först och främst en kraftigt ökande energieffektiviseringstrend drivet av högre elpriser, utsläppskrav, EU-regleringar och en utbytesmarknad för värmepumpar. Allt detta är nu också förstärkt i spåren av
Rysslands invasion av Ukraina, där kartan för energipolitiken hastigt ritas om”, skriver Lindquist, Persson och Paulsson.

Enligt förvaltarna bör dessa faktorer gynna produkter med syfte att öka energieffektiviseringen och att skapa ett större oberoende av fossila kraftkällor. Förvaltarna ser potential för både organisk tillväxt och nya förvärv och menar att det för första gången på länge finns en värderingsuppsida för bolaget. Detta efter att aktien kommit ner rejält sedan slutet av 2021.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Volvo, Medicover och Atlas Copco med portföljvikterna 6,47, 5,84 respektive 5,82 procent.

Enter Select, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-9,4Fond i år, förändring i procent-21,2

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons