Empirs valberedning föreslår att Fredrik Crafoord väljs till ny ordförande

Aktieägarna i it-konsultbolaget Empir kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,50 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskar i storlek till tre ledamöter. Styrelseordförande Margareta Strandbacke och styrelseledamoten Bengt Lindström har avböjt omval.

Nyval föreslås av Fredrik Crafoord som styrelseordförande och omval av styrelseledamöterna Marcus Pettersson och Daniel Vargö.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons