Emilshus har genomfört riktad nyemission av preferensaktier på 150 miljoner kronor

Publicerad

Fastighetsbolaget Emilshus har genomför en riktad nyemission av 5,17 miljoner preferensaktier till en teckningskurs på 29 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 7,9 procent mot stängningskursen för preferensaktien på First North den 9 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade nyemissionen tillför bolaget 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget offentliggjorde den 9 mars sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om 130 miljoner kronor. För att möta investerarnas efterfrågan beslutade bolaget att utöka nyemissionen.

Nyemissionen tecknades av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare samt vissa professionella privata investerare. Emilshus två största preferensaktieägare, Sagax och NP3 Fastigheter samt bolagets styrelseordförande Johan Ericsson tecknade aktier i nyemissionen.

Nettolikviden från nyemissionen avses användas för att finansiera tillträden av tidigare kommunicerade fastighetsförvärv samtidigt som Emilshus erhåller en ändamålsenlig kapitalstruktur och risknivå genom att bolaget får en bättre balans mellan olika finansieringskällor.

Emilshus har efter nyemissionen 85,57 miljoner aktier utestående, varav 19,12 miljoner preferensaktier och övriga A- och B-aktier. Det är enbart preferensaktierna som är noterade.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons