Elicera Therapeutics kallar till årsstämma den 7 mars

Aktieägarna i cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics kallas till årsstämma måndagen den 7 mars i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedning föreslår omval av den sittande styrelsen, med undantag för styrelseledamoten Karin Hoogendoorn som har avböjt omval. Det innebär omval av styrelseordförande Agneta Edberg, styrelseledamöterna Magnus Essand, Christina Herder, Margareth Jorvid och Jan Zetterberg samt Di Yu som styrelsesuppleant. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons