Elicera Therapeutic: Studier bekräftar verkningsmekanism för ELC-201

Cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics meddelar att nyligen avslutade proof-of-concept-studier bekräftar den föreslagna verkningsmekanismen för sitt onkolytiska virus ELC-201.

Prekliniska studier, inklusive data från djurmodeller för pankreascancer, visar att ELC-201 bland annat kan infiltrera och effektivt döda tumörceller, inducera ett parallellt immunsvar och öka funktionen hos tumörinfiltrerande immunceller, och kontrollera tumörtillväxt och öka överlevnaden i jämförelse med placebo, skriver bolaget.

”Utvecklingen av ELC-201 utgör spjutspetsforskning inom cell- och genterapier och de avslutade prekliniska proof-of-concept-studierna innebär en viktig milstolpe på vägen mot patientstudier. Vi ser nu fram emot att påbörja arbetet med att välja vår ledande indikation för ELC-201”, kommenterar vd Jamal El-Mosleh.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons