Electrolux tar engångskostnader i USA

Vitvarubolaget Electrolux tar engångskostnader om 85 miljoner dollar, motsvarande 727 miljoner kronor, i USA.

Bakgrunden är ett utfall i en skiljenämnd. Skiljenämnden har fastställt ett beslut av USAs handelsdepartement rörande tullar på tvättmaskiner som importerats till USA från Mexiko under perioden 2016/2017.

Electrolux överklagade ett beslut från 2017 som innebar att importen belades med en tullsats om 72,41 procent. Den svenska vitvarujätten ansåg att den nivån var för hög. Skiljenämnden, som utsetts av NAFTA-sekretariatet att avgöra frågan, har nu avslagit överklagandet och fastställt handelsdepartementets ursprungliga beslut.

Tullsatsen om 72,41 procent fastställdes av handelsdepartement eftersom Electrolux dåvarande externa ombud inte lämnade in efterfrågade uppgifter i rätt tid till departementet. Electrolux kommer att vidta rättsliga åtgärder för att kräva ersättning från sitt tidigare ombud för det höjda tullbeloppet och andra kostnader. Tullsatserna har efter 2016-2017 uppgått till 2-4 procent.

Electrolux kommer inte att överklaga det nu aktuella beslutet utan istället genomföra en betalning under året. Engångskostnaderna kommer att belasta det fjärde kvartalet.

Electrolux släpper fullständig rapport på fredag.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons