Finwire

Ekobots nyemission övertecknad - handel på First North väntas dra igång 15 mars

Uppdaterad 2021-03-04
Publicerad 2021-03-04

Ekobot som utvecklar autonoma jordbruksrobotar kommer att börja handlas på Nasdaq First North den 15 mars, förutsatt godkänd ansökan. Det står klart efter att emissionen av units blivit övertecknad.

Erbjudandet tecknades till cirka 189 procent fördelat på cirka 1 600 tecknare, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bolaget tillförs 20,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Ekobot ligger rätt i tiden med en autonom robot som med avancerad och robust teknik ska bli en viktig aktör inom jordbrukssektorn. Vi har dragit nytta av framstegen inom AI och datorkretsar med en unik lösning och ska bli en nyckelspelare i den snabbt växande marknaden", skrev vd Ulf Nordbeck tidigare i memorandumet.

Erbjudandet omfattade 465 000 units, bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen var 44 kronor per unit, vilket motsvarar 22 kronor per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikviden ska gå till bland annat nyanställningar, ytterligare teknikutveckling och materialinköp.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser