Edyoutec kallar till extra stämma för beslut om minskning av aktiekapitalet

Publicerad

Aktieägarna i edtechbolaget Edyoutec kallas till extra bolagsstämma fredagen den 9 augusti i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier. Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antal aktier ska vara lägst 80 miljoner och högst 320 miljoner aktier.

För registrering av denna bolagsordning erfordras att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt att bolaget senast den 31 mars 2025 genomför en nyemission som leder till ett aktiekapital och antal utestående aktier inom ramen för de föreslagna nya gränserna.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons