Finwire

Edsbyns Elverk ska sälja Elektra i Hälsingland för fem miljoner kronor

Uppdaterad 2021-01-14
Publicerad 2021-01-14

Edsbyns Elverk har tidigare försökt sälja sina verksamheter. Nu har en överenskommelse träffats med Lars Lindh Invest Sweden. Detta gäller en överlåtelse med tillträdesdag 15 januari 2021.

Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 5 miljoner kronor där 3,5 miljoner kronor erläggs på tillträdesdagen, resterande del erläggs med 0,75 miljoner kronor i slutet av 2021 och lika mycket i slutet av 2022.

"Affären är beroende av vissa villkor. Affären bedöms inte ge någon större resultatpåverkan för Edsbyns Elverk under innevarande år. Däremot kommer affären att innebära att den totala omsättningen för koncernen minskar med cirka 70 miljoner kronor på årsbasis, vilket på sikt ger minskade intäkter samt ett minskat personalbehov i moderbolaget", skriver bolaget.

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser