ECB:s Simkus ställer sig bakom två 50 punkters höjningar – BN

ECB bör höja styrräntan med vardera 50 punkter vid de kommande två räntebeskeden i februari och mars. Det säger rådsledamoten Gediminas Simkus, som är centralbankschef i Litauen. Det rapporterar Bloomberg News.

Gediminas Simkus pekar på att lönerna stiger och att den underliggande inflationen fortfarande är hög.

Simkus framhåller också att det inte är säkert att ECB avslutat sin penningpolitiska åtstramning före sommaren.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons