ECB väntas höja räntan med 0,75 procentenheter idag enligt Bloomberg Economics

Europeiska centralbanken ECB väntas höja styrräntan med 0,75 procentenheter under torsdagen. Det bedömer Bloomberg Economics även om detta inte är en garanterad sak.

Man pekar på att inflationen har överträffat prognoserna vilket gjort att alltfler ECB-ledamöter blivit hökaktiga. Hittills verkar sex ledamöter stödja en höjning av ovannämnda storlek. Och fler kan ha övertygats efter att inflationen i augusti överträffat förväntningarna igen, skriver Bloomberg.

Förutom en höjd styrränta på 0,75 procentenheter tror Bloomberg också att refinansieringsräntan och marginalräntan troligen kommer att höjas med lika mycket.

Vidare bedömer Bloomberg att ECB kommer revidera upp sin kortsiktiga inflationsprognos med 2 procent till över 9 procent. Den långsiktiga prognosen kommer troligen att ligga något över 2 procent, enligt Bloomberg.

Förutom Bloomberg har även de svenska storbankerna gett sin syn inför räntebeslutet på torsdag.

Swedbank tror också på en räntehöjning på 0,75 procentenheter. Banken anser att inflationssiffran från i augusti kommer väga tyngre än de svaghetstecken som kunnat skönjas från bland annat inköpschefsindex och sentimentsindikatorer vid beslutet. Vidare tror man att ECB höjer räntan med 0,50 procentenheter i oktober och 0,25 procentenheter i december.

SEB kommenterar att ECB lutar mot en höjning på 0,75 procentenheter, och bedömer att räntan kommer sedan höjas med ytterligare 0,50 procentenheter vid mötena i oktober och december.

“ECB presenterar också uppdaterade makroprognoser idag. Vi tror att inflationsprognosen höjs med 1,5–2,0 procentenheter för både 2022 och 2023 samtidigt som tillväxtprognosen för 2023 revideras ner betydligt”, skriver SEB.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons