Eatgood fastställer teckningskurs för utnyttjande av teckningsoption TO 1 till 1,74 kronor per aktie

Publicerad

Ugnstillverkaren Eatgood har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoption TO 1 för att teckna aktier i bolaget till 1,74 kronor per aktie. Det krävs fyra teckningsoptioner för att teckna en aktie i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsperioden pågår från 7 mars och 18 mars. Sista handelsdag för TO 1 är den 16 mars. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras 2,9 miljoner kronor före emissionskostnader på 100 000 kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons