Easyfill handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Publicerad

Butiksinredningsbolaget Easyfill handlas i dag den 6 september på Spotlight Stock Market exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 20 öre per aktie. Teckningstiden löper från 11 september till 25 september och handel med teckningsrätter sker den 11 september till 20 september.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons