Dustin ökar omsättning och resultatet under tredje kvartalet

It-återförsäljaren Dustin redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 83,4 procent till 5 894 miljoner kronor (3 213). Den organiska försäljningstillväxten var 19,7 procent (6,1).

Omsättningstillväxten för jämförbara enheter (proforma) var 21,6 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 14,3 procent (17,3).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 201 miljoner kronor (158), väntat 217, med en justerad ebita-marginal på 3,4 procent (4,9).

Rörelseresultatet blev 140 miljoner kronor (114). Rörelsemarginalen var 2,4 procent (3,5). Detta inklusive jämförelsestörande poster om -19 miljoner kronor (-21).

Resultatet efter skatt blev 85 miljoner kronor (79). Resultat per aktie hamnade på 0,75 kronor (0,87).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -277 miljoner kronor (-93).

Dustin, MkrQ3-2021/2022KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020/2021Förändring
Nettoomsättning5 8943 21383,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent19,76,1223,0%
EBITA, justerat201217-7,4%15827,2%
EBITA-marginal, justerat3,4%4,9%
Rörelseresultat14011422,8%
Rörelsemarginal2,4%3,5%
Nettoresultat85797,6%
Resultat per aktie, kronor0,750,87-13,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet-277-93

Konsensusdata från bolaget

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons