Duroc spår en betydande resultatförsämring under Q1 – påverkade av ’extraordinära händelser’

Verkstadsbolaget Duroc varnar för att resultatet i det första kvartalet kommer att vara betydligt sämre än det starka jämförelsekvartalet 2021/22, enligt ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att kvartalet präglats av extraordinära händelser som bolaget bäst beskriver som en ”perfekt storm”.

”Kvartalet har hittills präglats av ett hastigt och kraftigt prisfall på insatsvaror vilket lett till att kunder kortsiktigt men tydligt håller tillbaka sina inköp i avvaktan på att prisbilden skall stabiliseras på en lägre nivå. Detta gäller i första hand IFG. Prisfallet har även resulterat i betydande nedskrivningar av lager, vilka påverkar resultatutvecklingen, men ej kassaflödet, negativt. Ytterligare en faktor som pressat resultatet är exceptionellt kraftiga höjningar på el och gas, vilka ej hunnit kompenseras med prishöjningar mot kund”, skriver Duroc.

Enligt Duroc väntas framförallt resultatet bli väsentligt sämre än väntat i enheterna med tung tillverkning såsom IFG, Cotting och Cresco.

Duroc skriver att omsättningen för perioden juli till och med augusti blir närmare 20 procent lägre än den budgeterade. Detta påverkar som omnämnt resultatet som också belastas med cirka 6-7 miljoner kronor av kostnader relaterade till temporära effekter.

”Marknaden kommer troligen att präglas av fortsatt volatilitet de kommande månaderna, beroende bland annat av prisutvecklingen på råvaror och energi. Duroc är emellertid väl förberett för att möta de besvärliga omständigheter som vår omvärld nu drabbas av”, heter det.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons