Duni ökar omsättning och mer än dubblar nettovinsten (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering avser vd-kommentar)

Konsumentproduktbolaget Duni redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten mer än fördubblades.

Omsättningen steg 12,3 procent till 1 936 miljoner kronor (1 724). Den organiska försäljningstillväxten var 5,9 procent (47,2). Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,6 procent.

”Andra kvartalets volymer är aningen lägre men ökar något jämfört med nivåerna innan pandemin. Kompensation för inflationsbaserade kostnadsökningar implementerades under föregående år och under årets första kvartal, vilket hade en betydande positiv effekt på omsättningen under det andra kvartalet”, uppger vd Robert Dackeskog.

Rörelseresultatet blev 154 miljoner kronor (67), med en rörelsemarginal på 8,0 procent (3,9).

Operativt rörelseresultat blev 170 miljoner kronor (91), med en rörelsemarginal på 8,8 procent (5,3).

”Förstärkningen kan ses mot bakgrund av löpande effektiviseringar i affärsområdena och då primärt inom konverteringsenheterna som påverkas positivt av att volymerna nu normaliserats efter pandemin”, uppger Duni-chefen som fortsätter.

”Det är historiskt sett det starkaste andra kvartalet i absoluta tal. Det ökade resultatet härrör sig dessutom från en bättre balans mellan kostnadsökningar och kostnadskompensationer. Arbetet med att sänka lagernivåerna har även bidragit till ett starkt kassaflöde under 2023.”

Resultatet före skatt var 144 miljoner kronor (60).

Resultatet efter skatt blev 120 miljoner kronor (49). Resultat per aktie hamnade på 2,20 kronor (1,02).

Duni, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning1 9361 72412,3%
Organisk försäljningstillväxt, procent5,947,2-87,5%
Rörelseresultat15467129,9%
Rörelsemarginal8,0%3,9%
Rörelseresultat, operativt1709186,8%
Rörelsemarginal, operativt8,8%5,3%
Resultat före skatt14460140,0%
Nettoresultat12049144,9%
Resultat per aktie, kronor2,201,02115,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons