Doxa fullföljer uppköpsbudet på Serneke

Publicerad

Fastighetsbolaget Doxa fullföljer uppköpsbudet på byggbolaget Serneke. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastighetsbolaget Doxa lade den 25 april ett uppköpsbud på samtliga B-aktier i byggbolaget Serneke med vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa. Baserat på en slutlig sammanställning av erhållna accepter i erbjudandet, har aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande 90,8 procent av aktierna i Serneke accepterat erbjudandet

Doxas styrelse har då samtliga villkor för erbjudandets fullföljande uppfyllts, beslutat att förklara erbjudandet ovillkorat och att fullfölja erbjudandet. Erbjudandet innebär att en B-aktie i Serneke ger sex nyemitterade aktier i Doxa.

Redovisning av likvid till de aktieägare i Serneke som accepterat erbjudandet senast den 2 juni beräknas kunna påbörjas omkring den 9 juni. Styrelsen har också beslutat att förlänga acceptperioden i erbjudandet fram till den 19 juni för att möjliggöra för fler accepter att inkomma i erbjudandet. Doxa avser att påkalla tvångsinlösen av återstående aktier i Serneke och att verka för att Sernekes B-aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons