DNO ökade produktionen i Q4 jämfört med Q3

Det norska oljebolaget DNO ökade produktionen och försäljningen i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet.

Produktionen var 107 472 fat per dag i Kurdistan, upp från 105 179 fat per dag kvartalet före och ned från 110 176 fat per dag under motsvarande period i fjol.

Försäljningen uppgick till 29 367 fat per dag i Kurdistan och 23 289 fat per dag för Nordsjön. Det är en ökning från 26 749 fat per dag i Kurdistan i det tredje kvartalet och 14 653 fat per dag för Nordsjön. Jämfört med föregående år är försäljningen ned i Kurdistan men upp på Nordsjön.

Fullständig rapport släpps den 10 februari.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons