DNB Teknologi möttes av positiva bidrag från Meta och Sony i november

Publicerad

DNB Teknologi S utvecklades positivt och bättre än sitt jämförelseindex under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

Bland de största positiva bidragsgivarna fanns Meta Platforms och Sony. I den negativa vågskålen fanns samtidigt Embracer och Stillfront.

Aktien för det japanska teknik- och mediekonglomeratet Sony var stor vinnare efter att bolaget rapporterat ett kvartalsresultat och en prognos som överträffade förväntningarna.

Embracers aktie utvecklades svagt under månaden efter att ha rapporterat ett kvartalsresultat som var lägre än förväntat och sänkt sin vinstprognos för helåret. Även Stillfront utvecklades svagt efter att man presenterat en sämre kvartalsrapport än väntat.

Teknik-, media- och telekomsektorerna kännetecknas enligt förvaltarna av starka och stabila vinster och det finns flera strukturella tillväxtdrivare inom sektorerna. Enligt förvaltarna har det gjorts för få investeringar inom IT- och telekominfrastruktur under de senaste åren, och deras övertygelse är att detta utgör grunden för en god tillväxt i framtiden.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Meta Platforms med portföljvikter om 9,69, 7,87 respektive 4,89 procent.

De största sektorerna i fonden var informationsteknik, kommunikationstjänster och sällanköpsvaror med exponeringar om 56,56, 32,82 respektive 6,36 procent.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons