DNB Teknologi minskade 1,63 procent i april – Deutsche Telekom, Western Digital och PTC starkaste bidragsgivarna

Fonden DNB Teknologi minskade 1,63 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,64 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,42 procent och är därmed bättre än index som har minskat 16,90 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att volatiliteten på marknaden fortsatt var hög under april. Bland de starkaste bidragsgivarna fanns Deutsche Telekom, Western Digital och PTC. De svagaste bidragsgivarna under månaden var istället Take Two Interactive, Stillfront and Amazon.

Telekomoperatören Deutsche Telekom gick starkt efter att deras dotterbolag T-mobile kom in med en stark kvartalsrapport.

Även lagringsbolaget Western Digital kom in med en stark kvartalsrapport där resultat och guidningen var över förväntan, drivet av stark efterfråga på molntjänster och datacenter, detta trots motvindar från kinesiska nedstängningar.

Spelutvecklarna Take Two Interactive och Stillfront å sin sida backade på grund en inbromsning i marknadstillväxt samt en osäkerhet kring när tillväxten kommer ta fart igen.

Gällande framtidsutsikterna skriver förvaltaren, likt föregående månad, att teknik-, media- och telekombolag karaktäriseras av starka och stabila intäkter. Samtidigt är räntorna fortfarande låga och förvaltaren ser flera strukturella tillväxttrender inom sektorerna. Enligt förvaltaren har det underinvesterats i IT- och telekominfrastruktur vilket de anser talar för fortsatt god tillväxt i sektorn.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Microsoft, Deutsche Telekom och Alphabet med portföljvikter om 8,74, 6,75 och 5,82 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 51,10 procent följt av Tyskland och Frankrike på 14,44 respektive 6,23 procent.

Största sektorer var informationsteknologi och kommunikationstjänster med 60,12 respektive 31,84 procent av portföljexponeringen.

DNB Teknologi, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,63
Index MM, förändring i procent-6,64
Fond i år, förändring i procent-8,42
Index i år, förändring i procent-16,90

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons