DNB slog förväntningarna

Norska banken DNB redovisar intäkter som var högre än väntat under första kvartalet. Vinsten steg.

De totala intäkterna uppgick till 15 141 miljoner norska kronor (13 346), vilket var bättre än Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 14 270 miljoner.

Räntenettot uppgick till 10 445 miljoner norska kronor (9 230). Provisionsnettot blev 2 844 miljoner norska kronor (2 631). Tradingnettot uppgick till 1 562 miljoner norska kronor (799).

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 966 miljoner norska kronor (5 705).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 9 175 miljoner norska kronor (7 528). Kreditförlusterna uppgick till +589 miljoner norska kronor (+110).

Rörelseresultatet blev 9 765 miljoner norska kronor (7 636).

Nettoresultatet blev 7 555 miljoner norska kronor (5 885). Resultatet per aktie blev 4,71 norska kronor (3,65). Väntat var 3,78 norska kronor.

DNB, MNOKQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021
Intäkter15 14114 2706,1%13 346
Räntenetto10 4459 230
Provisionsnetto2 8442 631
Tradingnetto1 562799
Rörelsekostnader-5 966-5 705
Rörelseresultat före kreditförluster9 1757 528
Kreditförluster589110
Rörelseresultat9 7657 636
Nettoresultat7 5555 885
Resultat per aktie, NOK4,713,7824,6%3,65

Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons