DNB Grønt Norden ökade 2,40 procent i mars – ökat i defensiva innehav

Fonden DNB Grønt Norden steg 2,40 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,91 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,08 procent och är därmed sämre än index som har minskat 8,91 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver fondförvaltaren att den nordiska marknaden återhämtade sig något under mars. Under månaden gynnades fonden av dess specifika aktieinnehav men missgynnades något av fondens sektorallokering.

Fondens övervikt mot läkemedel och undervikt mot detaljhandel bidrog positivt under månaden. Fonden missgynnades dock för den tredje månaden i rad av dess undervikt mot olja och gas.

Per aktieinnehav gynnades fonden mest av sin övervikt mot gröna alternativ såsom Nibe Industrier och Otovo. Fonden missgynnades istället av sin undervikt mot Equinor.

Gällande framtidsutsikterna skriver fondförvaltaren att marknaden kommer fokusera på att konsumenter lär spendera mindre i spåren av högre inflation och räntor. De ser fortsatt en risk att företagens marginaler kommer att skadas av råvarupriser och störningar i leverantörskedjor.

Förvaltaren lyfter fram att han ser det som fördelaktigt med defensiva innehav i portföljen. Sedan februari har fonden ökat i bolag såsom Holmen, SCA och Stora Enso för att ta höjd för högre råvarupriser. Därtill har fonden även ökat i Nibe Industrier, NKT och Otovo för att öka fondens exponering mot gröna teman.

Ökningarna har finansierats genom minskningar i Ericsson, Essity och Pandora.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Nordea Bank och DSV Panalpina med portföljvikter om 9,47, 5,99 respektive 3,90 procent.

Sektorerna med störst exponering var industri, hälsovård och finans med portföljvikter om 31,88, 16,58 respektive 11,86 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Danmark, Sverige och Norge med portföljvikter om 30,91, 30,85 respektive 14,89 procent.

DNB Grønt Norden, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent2,40
Index MM, förändring i procent1,91
Fond i år, förändring i procent-12,08
Index i år, förändring i procent-8,91

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons