Didner & Gerge US Small and Microcap ökade 9,2 procent i juli – Advanced Drainage Systems bidrog positivt

Fonden Didner & Gerge US Small and Microcap steg 9,2 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 10,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Jessica Frank och Linn Hansson.

De tre starkaste bidragsgivarna under månaden var Advanced Drainage Systems, Novanta och U.S. Physical Therapy.

Advanced Drainage Systems beskrivs som en tillverkare av plaströr och septiktankar för hantering av dag- och avloppsvatten. Förvaltarna tror att regleringar och ökad efterfråga kommer gynna bolagets tillväxt. Därtill pekar de på bolagets skalfördelar och goda kostnadskontroll som möjliggör stigande marginaler och starka kassaflöden.

De svagaste bidragen under månaden kom istället från UFP Technologies och J&J Snack Foods.

Om UFP Technologies skriver förvaltarna att bolaget tillverkar förvaringslösningar och komponenter till medicintekniska produkter. Bolaget drabbades negativt av pandemin men i takt med att planerade operationer sätts igång igen ökar nu efterfrågan.

J&J Snack Foods beskrivs som en marknadsledande tillverkare och distributör av snacks och frysta drycker. Tillsammans med utvecklandet av nya produkter samt regelbundna prishöjningar har bolaget lyckats öka försäljningen varje år i nästan ett halvt sekel, pandemiåret 2020 undantaget.

”Under året har bolaget rapporterat en försäljningsåterhämtning. J&J Snack Foods har bra kassaflöden och en stark balansräkning. Grundaren Gerald B. Shreiber är styrelseordförande och bolagets största aktieägare”, skriver förvaltarna.

Störst sektorexponering under månaden hade fonden mot industri med 34,9 procent av exponeringen. Därefter följde hälsovård och teknologi med exponeringar om 21,7 respektive 15,6 procent.

Största enskilda innehav var vid månadsskiftet UFP Technologies, Inter Parfyms och Chemed med portföljvikter om 5,5, 4,0 respektive 4,0 procent.

Didner & Gerge US Small and Microcap, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent9,2
Index MM, förändring i procent10,1
Fond i år, förändring i procent-4,9
Index i år, förändring i procent-2,4

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons