Didner & Gerge Global ökade 3,3 procent i juni – tvåsiffrig uppgång på många av världens börser under första halvåret

Publicerad

Fonden Didner & Gerge Global steg 3,3 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 18,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Henrik Andersson och Lars Johansson.

Ett stark första halvår på flertalet av världens börser konstateras även om det varit enkelt att notera att det finns en hel del oro kring förutsättningarna för ekonomin.

Det uppges finnas en stor variation mellan världens börser sett till avkastning under det första halvåret även om flertalet tvåsiffriga uppgångar kan återfinnas.

Globala aktier har haft ett rally på över 20 procent sedan förra hösten och hade sin början i närhistoriskt låga värderingar och tekniska indikatorer som visade köpsignaler. Det rally man har sett på börsen får ändå ses som relativt smalt fördelat då exempelvis sex bolag i S&P 500 stått för större delen av indexets uppgång och samma sex bolag har även drivit utvecklingen av världsindexet.

Fondens starkaste innehav under det första halvåret var Salesforce, Fairfax Financial, Stantec, Fiserv, Schneider Electric och Japan Exchange Group.

Tittar man istället på de negativa bidragsgivarna under det första halvåret utmärker sig Ameresco, Centene, Nexon, Misumi Group, Eurofins Scientific och Qiagen.

Under det första halvåret gjorde fonden en nyinvestering i japanska Misumi Group som verkar som en distributör och tillverkare av industriella komponenter och då framförallt mot tillverkningsindustrin.

Ökningar av innehav i Brookfield Corporation, Japan Exchange Group, Recordati, Autodesk samt Qiagen har även skett under det första halvåret.

Minskningar uppges främst ha skett i innehaven i Fairfax Financial, Novo Nordisk samt Salesforce.

Tittar man mer specifikt på den gångna månaden var de främsta bidragsgivarna Fiserv, Stantec, B3, Zebra Technologies och Brookfield Corporation. Sämst presterade innehaven Misumi Group, Nexon, Brookfield Renewable, Certara och Eurofins.

Inga förändringar i innehaven rapporteras under juni månad.

I summeringen av det andra kvartalet uppger förvaltarna att de mest positiva bidragsgivarna var B3, Fiserv, Fairfax Financial, Japan Exchange Group och Stantec. De negativa bidragsgivarna var främst innehaven i Nexon, Certara, Misumi Group, Aalberts samt Brookfield Renewable.

Under kvartalet skedde förändringar i portföljen genom framförallt nyinvesteringen i Misumi men även ökningar i Brookfield Corporation, Japan Exchange Group och Qiagen.

En avyttring av innehavet i Icon och minskningar i Novo Nordisk, Brookfield Renewable, Salesforce, Prudential samt Fairfax Financial rapporteras även ha ägt rum under det andra kvartalet.

Fondens tre största innehav var vid månadsskiftet Fiserv, Fairfax Financial Holdings och Hologic med portföljvikter om 5,5, 5,4 respektive 4,6 procent.

Didner & Gerge Global, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent3,3
Fond i år, förändring i procent14,3
Index i år, förändring i procent18,1

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons