Dicot måste betala vite om 100 000 kronor till Spotlight

Publicerad

Forskningsbolaget Dicot har erlagts att betala ett vite till Spotlight Stock Market efter att brutit mot MAR-regelverket och för överträdelse av Spotlights regelverk. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Överträdelserna ska enligt disciplinnämndens bedömning hänföras till allvarlighetsgrad fyra enligt den tiogradiga skala som är upptagen i avsnitt 7 i Regelverket. Med beaktande av bolagets marknadsvärde innebär detta att vitet ska bestämmas till 100 000 kr, skriver disciplinnämnden.

Dicot sägs ha sett över sina rutiner och förstärk organisationen med en ny CFO.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons