Di ser potentiellt börslyft för MTG efter mobilspelsrenodling

Underhållningsbolaget MTG tros kunna få ett potentiellt börslyft i närtid efter att ha renodlat sig mot mobilspelt och sålt av esport-delen. Det skriver Di i en analys.

Bland annat tar Di upp att bolaget borde värderas till strax under 7 gånger ebitda justerat för nettolikviden, vilket inte ses som ansträngt, samt att MTG skulle kunna vara en uppköpskandidat.

Den spretiga verksamheten, som tidigare även ägde Nent, har blivit mer fokuserad och det skulle kunna sluta ökenvandringen.

https://www.di.se/analys/mobilspel-for-hela-slanten-da-hagrar-borslyft/

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons