Det går att integrera e-krona i bankers och betaltjänstleverantörers system – Riksbanken

Riksbankens senaste tester kring en e-krona visar att den hade kunnat integreras i bankers och betaltjänsteleverantörers egna befintliga system. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beskedet kommer efter att tester gjorts i samarbete med Handelsbanken och Tietoevry.

”Testerna har bland annat visat att det är möjligt att integrera en potentiell e-krona i de interna system som finns hos banker idag och därigenom göra det möjligt för bankens kunder att växla mellan pengar på bankkontot och e-kronor. Testerna med den tekniska lösningen har också visat att det skulle gå att göra transaktioner med e-kronor, även offline. Offlinebetalningar skulle dock medföra vissa risker som behöver hanteras om en liknande lösning skulle bli verklighet”, skriver Riksbanken.

Efter de genomförda testerna, som ingick i etapp 2, kommer Riksbanken att fortsätta vidare till etapp 3. Där kommer man bland annat undersöka vilka krav som behöver ställas på en framtida e-krona.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/ny-rapport-fran-e-kronaprojektet/

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons