Dedicare förvärvar bolag med omsättning på 55 miljoner kronor

Publicerad

Bemanningsbolaget Dedicare förvärvar rekryterings- och bemanningsföretaget H&P Search & Interim, ett bolag som omsatte cirka 55 miljoner kronor i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lönsamheten i det förvärvade bolaget har varit god de senaste åren. Tillträde sker den 1 april och H&P Search & Interim kommer därefter att agera som ett fristående bolag inom Dedicare-koncernen.

Den initiala köpeskillingen för förvärvet av H&P Search & Interim uppgår till 27,6 miljoner kronor, där 15,6 miljoner kronor erläggs i kontanta medel och 8,3 miljoner kronor i form av aktier i Dedicare genom en apportemission. Tilläggsköpeskilling har avtalats och baseras på verksamhetens resultatutveckling 2022-2024.

– Ett förvärv av H&P Search & Interim AB ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi där vi kompletterar vår befintliga verksamhet med tjänsteområdet Life Science. H&P Search & Interim AB är ett bolag med kvalificerad personal samt en stabil kundbas inom privat sektor och kommer bli grunden för Dedicares fortsatta satsning inom Life Science i Norden och övriga Europa, säger Dedicares vd Krister Widström i en kommentar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons