Danske Bank höjer USA till övervikt samt sänker den cykliska sällanköpssektorn

Danske Bank höjer USA till övervikt efter att värderingarna har kommit ned sedan årsskiftet. Det framgår av ett veckobrev.

De marknader som klarat den senaste tidens börsnedgångar bäst är de japanska och europeiska. Sverige, Kina och USA är bland dem som gått ned mest.

”Vi ser samtidigt att den amerikanska ekonomin förblivit relativt stark och att konsumenterna än så länge har buffertar att ta av när inflationen påverkar plånböckerna negativt. Värderingarna har kommit ner sedan årsskiftet, och den amerikanska marknaden har dessutom en hög andel kvalitetsbolag som brukar stå emot börsoro bättre än andra bolag”, skriver banken.

Sett till sektorer har nedgången varit störst bland IT, sällanköp och kommunikationstjänster. Banken har nyligen sänkt den cykliska sällanköpssektorn till undervikt.

”Den höga inflationen urholkar konsumenternas köpkraft och tynger utsikterna för handeln framåt, och vi sänkte nyligen den cykliska sällanköpssektorn till en undervikt av just det skälet”, skriver banken.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons