Dancann Pharma tillkännager positiva analysresultat för THC-innehåll

Cannabisbolaget Dancann Pharma har nu reducerat antalet genetiska variationer av sina cannabisplantor från 95 till 9. Innehållet av THC i samtliga dessa nio överstiger marknadens minimikrav, skriver bolaget i pressmeddelande.

Därutöver har bolaget identifierat genetisk variant med ”signifikant” högre THC-innehåll. Under kommande period ska bolaget genomföra flera sluttester för de optimala tillväxtförhållandena för den utvalda cannabisen.

Bolaget räknar med att kunna sälja i kommersiella volymer under slutet av andra halvan av 2022.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons