Creades substansvärde var 96 kronor per aktie vid årsskiftet, lämnar utdelningen oförändrad

Investmentbolaget Creades rapporterar ett lägre resultat i fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Rörelseresultatet blev 1 459 miljoner kronor (1 557). Här ingår erhållna utdelningar med 46 miljoner kronor (0) och värdeförändringar på värdepapper med 1 483 miljoner kronor (1 708).

Resultatet före skatt var 1 458 miljoner kronor (1 555).

Resultatet efter skatt blev 1 432 miljoner kronor (1 550), en minskning med 7,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 10,55 kronor (12,44), vilket innebär en minskning med 15,2 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1,40 kronor per aktie (1,40). Utbetalning sker kvartalsvis.

Substansvärdet steg till 96 kronor per aktie (64,10) vid årsskiftet.

I fjärde kvartalet 2021 var avkastningen på substansvärdet 12 procent och avkastningsindex OMXSGI ökade samtidigt 13 proecnt. För helåret 2021 var avkastningen på substansvärdet 52 procent och avkastningsindex ökade 39 procent.

I november 2021 ingicks avtal om försäljning av hela innehavet i Pricerunner. Till följd av detta omvärderades innehavet med 228 miljoner kronor till 1 059 miljoner kronor.

Till följd av en extern transaktion, offentliggjord i januari 2022, har innehavet i Instabox uppvärderats med 447 miljoner kronor till 843 miljoner kronor.

Creades har i fjärde kvartalet 2021 inte gjort något större direkt nettoförvärv. Inte heller har någon större direkt nettoavyttring genomförts i kvartalet.

Creades, MkrQ4-2021Q4-2020FörändringRörelseresultat1 4591 557-6,3%Resultat före skatt1 4581 555-6,2%Nettoresultat1 4321 550-7,6%Resultat per aktie, kronor10,5512,44-15,2%Substansvärde per aktie, kronor9664,1049,8%Utdelning per aktie, kronor1,401,400,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons