Finwire

Cortus Energy genomför nyemission

Uppdaterad 2021-06-18
Publicerad 2021-06-18

Förgasningstekniksbolaget Cortus Energy genomför en nyemission som inkluderar units bestående av såväl aktier som teckningsoptioner. Emissionen är garanterad till 70 procent och företaget kan tillföras cirka 64,8 miljoner kronor.

Motivet till emissionen är att återbetala lån, finansiera den löpande verksamheten, expansion av organisation och leveransförmåga för nya projekt samt utveckla WoodRoll-tekniken.

"Bolaget är, trots förseningar, på god väg att nå Milstolpe 3 där en lyckad verifiering av WoodRoll-tekniken öppnar stora expansionsmöjligheter. Bolagets målsättning är inte bara att uppnå god tillväxt utan även god lönsamhet på sikt", skriver Cortus Energy i ett pressmeddelande.

Villkoren är som följer. En aktie som innehas på avstämningsdagen den 23 juni erhåller en uniträtt. Femtiofyra uniträtter ger rätt att teckna en unit. En unit består av sex nyemitterade aktier, tre teckningsoptioner av serie TO1 och två teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen är 2,40 kronor per unit, vilket motsvarar 0,40 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Se tidsplan i faktasammanställningen längst ned i artikeln.

Vid fullteckning tillförs företaget 64,8 miljoner kronor.

Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptioner TO1 kan ske under perioden från och med den 16 november till och med den 29 november 2021. TO2 kan tecknas från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022.

Om TO1 fulltecknas kan företaget stärka sin kassa med cirka 64,8 miljoner kronor. Detsamma gäller för TO2.

Vad kommer kapitalet att användas till?

Nyemissionskapitalet kommer att användas till följande:
Återbetalning av lån och konvertibelskuld, cirka 52 procent.
Löpande verksamhet, förstärkt organisation, förbättrad leveransförmåga för nya projekt samt utveckling av WoodRoll-tekniken cirka 48 procent.

Teckningsoptionslikviden kommer att användas enligt följande:
Löpande verksamheten, cirka 48 procent.
Utveckling av WoodRoll-tekniken, cirka 40 procent.
Forskning och utveckling, cirka 12 procent.

Mangold är rådgivare.

Tidsplan
23 juni 2021 – Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
24 juni 2021 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
24 juni 2021 – Beräknad dag för offentliggörandet av prospektet
28 juni 2021 – Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
30 juni 2021 - 9 juli 2021 – Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
30 juni 2021 - 14 juli 2021 – Teckningsperiod
19 juli 2021 – Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in