Corem har avslutat tvångsinlösenprocess i Tobin Properties

Publicerad

Fastighetsbolaget Corem Property har avslutat tvångsinlösenprocessen i Tobin Properties. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 5 juni 2019 påkallade Klövern, idag ett dotterbolag till Corem Property, genom sitt dotterbolag Dagon Sverige, inlösen av samtliga återstående aktier i Tobin Properties. För att bevaka minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösenprocessen utsågs god man. En skiljenämnd tillsattes därefter. Inlösenprocessen av återstående aktier i Tobin är nu avslutad och skiljedom meddelades den 8 december 2021. Skiljedomen har vunnit laga kraft.

Det fastställda lösenbeloppet uppgår till 10,10 kronor per aktie. Det totala antalet aktier som omfattas uppgår till 7,63 miljoner aktier, innebärandes att ett totalt lösenbelopp om drygt 77 miljoner kronor kommer att betalas ut. Överföringen av minoritetsaktieägarnas aktier och utbetalning till minoritetsaktieägarna kommer att ske den 17 mars.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons