Consensus Småbolag ökade 0,14 procent i mars – stort antal insynsköp i flera innehav

Fonden Consensus Småbolag A steg 0,14 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders Wright.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden fortsatt präglats av inflations- och ränteoro samt kriget i Ukraina. Rysslands invasion av Ukraina har lett till både prisökningar och ytterligare störningar i leverantörskedjan. Fonden har däremot varit relativt skonad från dessa problem då man främst investerar i mjukvarubolag.

Vidare lyfter förvaltaren fram bolaget Better Collective och dess förvärv av den kanadesiska affiliate-verksamheten Canada Sports Betting. Förvärvet annonserades just precis innan Ontario ska öppna upp för online sports betting.

”Då man enbart köper tillgången och inte bolaget ser vi att kostnadsökningarna relaterade till förvärvet kommer vara låga. I samband med detta höjer bolaget även sina finansiella mål för 2022 från 75 miljoner euro i EBITDA till 80 miljoner euro. Vi anser att det finns en möjlighet att man kan överträffa även det nya målet”, skriver förvaltaren.

Under mars har man också sett ett stort antal insynsköp i flera portföljinnehav. Detta är något som förvaltaren menar är ett kvitto på att även om aktiekurserna sett nedgångar under senaste tiden har de flesta bolagen i fonden endast påverkats marginellt av de orosmoln på marknaden. Bland de innehav man sett insynsköp i fanns Truecaller, Alcadon, Plejd, Urb-it, Physitrack, Evolution och Embracer.

”Av dessa vill vi framförallt lyfta fram Truecaller där båda grundarna köpt aktier för cirka 6 miljoner kronor vardera. Samt att man sedan tidigare äger mycket aktier”, avslutar förvaltaren.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Hexatronic, Embracer och Evolution med portföljvikter om 9,76, 9,09 respektive 7,20 procent.

Consensus Småbolag A, %mars, 2022Fond MM, förändring i procent0,14Fond i år, förändring i procent-23,68

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons