Consensus Småbolag minskade 5,04 procent i november – samtliga innehav har rapporterat

Publicerad

Fonden Consensus Småbolag A minskade 5,04 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 45,83 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att samtliga av fondens innehav nu presenterat sina kvartalsrapporter.

Awardit kom med en rapport där omsättningstillväxten slog både förvaltarens och analytikers förväntningar. Däremot presenterade bolaget svagare marginaler än väntat. Samtidigt guidar man för ett starkt fjärde kvartal.

Better Collective presenterade en rapport där både omsättning och EBITDA kom in under förväntan.

”Omsättningen påverkades negativt av att Q3 2021 innehöll NBA och NHL vilket Q3 2022 inte gjorde. EBITDA påverkades negativt av den omställning bolaget gör från CPA-kontrakt till intäktsdelning. Detta kommer påverka marginalen negativt i det korta loppet, men gynna marginalen i det långa loppet”, skriver förvaltaren.

Embracers rörelseresultat kom in under förväntan samtidigt som man uttalade sig om eventuella avknoppningar av tidigare förvärv. Detta har fått förvaltaren att ifrågasätta caset som till stora delar bygger på en förvärvsagenda. Fonden har till följd av detta minskat exponeringen mot Embracer.

Gällande Truecaller skriver förvaltaren att bolaget presenterade en stark rapport men att köpflödena inför och säljflödena efter rapporten visade på att marknaden hade hoppats på mer.

Slutligen lyfter förvaltaren Hexatronic som under månaden förvärvade det sydkoreanska mikroduktbolaget KNET.

”Förvärvsmultipeln väntas uppgå till 6,1x, eller 4,6x exklusive tilläggsköpeskilling, givet KNETs estimerade EBITDA för 2022 på 10 miljoner amerikanska dollar. Under slutet på månaden släpptes även nyheten om att vd Henrik Lyon sålt 385 000 aktier, alltså 8,6 procent av sitt innehav, för att täcka skattemässiga åtaganden. Vi anser att marknadens reaktion på nyheten som handlade ner aktien 10 procent var väl stark och förändrar inte vår syn på bolagets framtida vinstförmåga.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Hexatronic, Evolution och Alcadon med portföljvikter om 20,3, 9,29 respektive 6,69 procent.

Consensus Småbolag A, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,04
Fond i år, förändring i procent-45,83

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons