Consensus Lighthouse Asset minskade 2,57 procent i augusti – tror på en fortsatt volatil marknad framöver

Fonden Consensus Lighthouse Asset A minskade 2,57 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,94 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Richard Andborn och Kristian Witte.

Inledningsvis skriver förvaltarna att augusti var en volatil månad som inleddes positivt för att sedan avsluta månaden i negativt territorium. Svenska börsen föll med cirka 7 procent under månaden.

Förhoppningarna gällande en mer duvaktig centralbank i USA försvann något i augusti då höga inflationssiffror, en stark amerikansk amerikansk arbetsmarknad och höga energipriser skapade ny oro på marknaden. Utöver detta kom det flera uttalanden från centralbankerna kring att man måste fortsätta bekämpa inflationen på bekostnad av ekonomin. Den amerikanska tioåringen steg från 2,7 till 3,2 procent under månaden.

Vidare skriver förvaltarna att aktiemarknadens värdering fortfarande ligger på nivåer över ett historisk genomsnitt. Investeringskollektivet verkar överens om att ekonomin står inför sämre tider där hushållen är avvaktande gällande sin konsumtion då räntor och inflation fortsätter att stiga.

”Trots välfyllda orderböcker och god förmåga att föra över kostnader mot kund, är många bolagsledningar försiktiga i sina guidningar. Vår tro är att många redan har intagit en försiktig positionering mot aktiemarknaden, varför de dramatiska nedåtriskerna är begränsade. Vi tror dock fortsatt på en svängig aktiemarknad, men samtidigt att man skall vara konstruktiv och plocka upp bolag som har kommit ner mycket i värdering”, skriver förvaltarna.

Fonden har under månaden minskat sin aktievikt något och ligger enligt förvaltarna på neutrala nivåer. Förvaltarna har även minskat exponeringen mot defensiva bolag och ökat i verkstadsbolag samt i några tillväxtbolag.

Man har fortsatt övervikt mot företagsobligationer men är samtidigt försiktig med sin exponering mot fastighetsbolag.

De största aktieinnehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Autoliv, Sobi och Ericsson med portföljvikter om 3,3, 2,8 respektive 2,7 procent.

Vid månadsskiftet var största tillgångsslaget företagsobligationer med 42 procent. Nordiska och globala aktier hade exponeringar om 36 respektive 4 procent. Fonden hade en exponering mot korträntor på 9 procent, alternativa investeringar på 3 procent och likvida medel om 6 procent.

Consensus Lighthouse Asset A, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,57
Fond i år, förändring i procent-8,94

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons