Coloplast ökade rörelseresultatet ungefär som väntat i första kvartalet

Danska medicinteknikbolaget Coloplast redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet steg och var i linje med marknadens förväntningar.

Omsättningen steg 9,1 procent till 5 169 miljoner danska kronor (4 738). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 086. Den organiska tillväxten var 6 procent.

Ebitda-resultat blev 1 824 miljoner danska kronor (1 738), väntat 1 794, med en ebitda-marginal på 35,3 procent (36,7).

Rörelseresultatet blev 1 615 miljoner danska kronor (1 536), väntat rörelseresultat var 1 598. Rörelsemarginalen var 31,2 procent (32,4).

Resultatet efter skatt blev 1 207 miljoner danska kronor (1 136), analytikerkonsensus 1 198.

För räkenskapsåret 2022 räknar Coloplast fortsatt med en organisk intäktstillväxt på runt 7 procent. Rörelsemarginalen bedöms däremot nu bli runt 31 procent, från tidigare 32 procent, på grund av kostnader relaterade till Atos Medical-förvärvet. Kapitalutgifterna bedöms bli runt 1,3 miljarder danska kronor, jämfört med tidigare prognos 1,2 miljarder.

Coloplast, MdkkQ1-2021/2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020/2021FörändringNettoomsättning5 1695 0861,6%4 7389,1%EBITDA1 8241 7941,7%1 7384,9%EBITDA-marginal35,3%35,3%36,7%Rörelseresultat1 6151 5981,1%1 5365,1%Rörelsemarginal31,2%31,4%32,4%Nettoresultat1 2071 1980,8%1 1366,3%Konsensusdata från Factset

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons