Collector Bank ökade resultatet

Publicerad

Nischbanken Collector Bank redovisar ökande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade också under perioden.

De totala intäkterna uppgick till 926 miljoner kronor (751).

Räntenettot uppgick till 826 miljoner kronor (681).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 696 miljoner kronor (544).

Kreditförlusterna uppgick till 263 miljoner kronor (241).

Rörelseresultatet blev 432 miljoner kronor (302).

Nettoresultatet blev 342 miljoner kronor (237).

Resultatet per aktie blev 1,60 kronor (1,11).

Collector Bank, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Intäkter92675123,3%
Räntenetto82668121,3%
Rörelseresultat före kreditförluster69654427,9%
Kreditförluster-263-241
Rörelseresultat43230243,0%
Nettoresultat34223744,3%
Resultat per aktie, kronor1,601,1144,1%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons