Cliens Sverige minskade 1,1 procent i juni – köpt Addlife, Hexagon och Xvivo

Publicerad

Fonden Cliens Sverige minskade 1,1 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Roger Hedberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Stockholmsbörsen backade i juni efter ett starkt första halvår av 2024. Samtidigt tyngdes de svenska småbolagen mer än storbolagen.

För fondens del var det Addlife, SEB och Addtech som kom med de mest positiva bidragen.

”Under det första kvartalet rapporterade Addlife en klar förbättring av vinstmarginalen, drivet av framsteg i omstruktureringen av bland annat dotterbolaget Addvision. Vår förhoppning och tro är att denna trend kommer att hålla i sig framåt. Av den anledningen tillhörde Addlife fondens största köp under juni”, skriver förvaltaren.

Styrkan i SEB kan förklaras av att det förvaltade kapitalet har vuxit mycket hittills i år, i kombination med en stark balansräkning som möjliggör ytterligare kapitalåterföring till ägarna. Addtech däremot gynnades av sin strategi att växa både organiskt och via förvärv. Under månaden förvärvade bolaget C. Gunnarsson Verkstads..

Bortsett från Addlife, genomförde fonden också större köp i Xvivo och Hexagon under månaden. Hexagon hade en skakig start på året när aktien föll trots Stockholmsbörsens positiva utveckling.

”Vår uppfattning är att Hexagons efterfrågan på lång sikt kommer att gynnas av en rad strukturella trender såsom till exempel automatiseringen av produktionsprocesser och digitaliseringen i samhället. På toppen av detta kommer även en konjunkturell återhämtning att gynna efterfrågan ytterligare”, skriver förvaltaren.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Volvo och Investor med exponeringar om 5,3, 5,3 respektive 5,1 procent.

Fondens förvaltade kapital var vid utgången av månaden 5 667 miljoner kronor.

Cliens Sverige, %juni, 2024
Fond MM, förändring i procent-1,1
Index MM, förändring i procent-1,5
Fond i år, förändring i procent11,7
Index i år, förändring i procent10,6

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons