Cliens Sverige Fokus minskade 1,2 procent i juni – ökat i Volvo och Engcon igen

Publicerad

Fonden Cliens Sverige Fokus minskade 1,2 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,0 procent och är därmed sämre än index som har ökat 10,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Thomas Brodin.

Förvaltaren skriver inledningsvis att man de senaste månaderna minskat exponeringen mot verkstadssektorn som gått starkt i år.

”Detta efter en fortsatt stark kursutveckling fram till innan sommaren skickat upp värderingen av branschen till en ordentlig värderingspremie jämfört med de senaste 5–10 åren”, skriver förvaltaren.

De senaste två månaderna har makrosignalerna blivit svagare och kurserna för många verkstadsbolag har korrigerats. Fonden har i samband med det ökat vikten i Volvo och Engcon igen.

”Vi räknar med att Volvo ska lyckas parera den pågående konjunkturnedgången på ett historiskt imponerande sätt och att värderingsmultiplarna därmed är orimligt låga. När det gäller Engcon borde den cykliska botten snart passeras. Vi väntar oss en kraftig resultatförbättring 2025 och framåt för denna globala marknadsledare av tiltratorer.”

Förvaltaren tillägger att värderingen för Engcon är hög på kort sikt, men att man räknar med att bolaget ska växa in i värderingen. Bolaget har, enligt förvaltaren, en av den högsta avkastningen på det sysselsatta kapitalet på Stockholmsbörsen under en normalkonjunktur.

De innehav som bidrog mest positivt under månaden var SEB, Hexagon och Investor, men även Electrolux Professional kom med starka bidrag.

”I förra månadsbrevet skrev vi att vi var förvånade att Electrolux Professionals fina kursuppgång på en mycket stark kvartalsrapport hade helt raderats ut under maj månad. Vi gläds åt att kursen repade sig under juni och blev femte bästa bidragsgivare i fonden.”

Samtidigt bidrog Sandvik, Volvo och Dometic mest negativt till månadsavkastningen under juni.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Volvo, Investor samt Atlas Copco, med portföljvikter om 8,8, 8,3 respektive 7,0 procent.

Störst sektorexponering hade fonden mot industrivaror, vilket uppgick till 38,8 procent, följt av finans och hälsovård på 17,9 respektive 9,8 procent.

Cliens Sverige Fokus, %juni, 2024
Fond MM, förändring i procent-1,2
Index MM, förändring i procent-1,5
Fond i år, förändring i procent9,0
Index i år, förändring i procent10,6

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons