Cliens Mixfond minskade 4,8 procent i februari – Avyttrat H&M

Publicerad

Fonden Cliens Mixfond A minskade 4,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Johanna Ahlqvist och Wilhelm Högström.

Förvaltarduon inleder med att Rysslands invasion av Ukraina och västvärldens efterföljande sanktioner mot Ryssland naturligtvis påverkade finansmarknaden under februari. Effekterna på världsekonomin spås bli stigande el- och energipriser som kommer späda på den redan höga inflationen.

Vidare skriver förvaltarduon att ränteoron från januari och början av februari nu helt ersatts av oro kring konjunkturutvecklingen. Som svar på detta minskade förvaltarna aktievikten i fonden och vid månadsskiften uppgick den till 53 procent. Som lägst låg aktievikten på 49 procent i februari.

”Kriget spär på oron kring ökad inflation samtidigt som styrkan i den ekonomiska återhämtningen ifrågasätts och vi har därför fortsatt att favorisera kvalitetsbolag med pricing power som även drivs av en strukturell tillväxtkomponent”, skriver förvaltarna.

Fonden såg möjligheter att öka i CTEK och mjukvarubolaget Lime. Nytt innehav blev Thule som fallit kraftigt varpå förvaltarna såg en attraktiv ingångsnivå.

Fonden avyttrade under månaden helt sitt innehav i H&M och minskade sitt innehav i ABB.

De positiva bidragsgivarna under februari beskrivs som få till antalet men bäst presterade innehav blev Astra Zeneca, Nordnet och Hexagon.

Storskogen samt konjunkturkänsliga verkstadsbolag så som Sandvik blev fondens sämsta innehav.

Gällande fondens räntedel missgynnades den av både betydligt bredare kreditspreadar samt högre underliggande räntor. De minst negativa obligationerna under perioden var utgivna av Electrolux, Sveaskog och Volvo. Sämst presterande blev istället fondinnehavet i Cliens Företagsobligationer samt obligationerna utgivna av Millicom och Storskogen. Fonden deltog under månaden i en nyemission från Electrolux.

Cliens Mixfond A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-4,8Index MM, förändring i procent-3,4Fond i år, förändring i procent-12,4Index i år, förändring i procent-8,3

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons