Cliens Micro Cap minskade 2,7 procent i juni – köper tillbaka aktier i Beijer Alma

Publicerad

Fonden Cliens Micro Cap A minskade 2,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Sundblad.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nya räntebesked från flertalet centralbanker publicerades i juni samt att den ekonomiska statistiken skapade plats för positiva som negativa tolkningar.

”Vid månadens centralbanksmöte beslutade FED, som förväntat, att lämna styrräntan oförändrad på 5,25 procent. Centralbankschefen Jerome Powel var dock tydlig med att detta var en temporär paus i räntehöjningscykeln.”, skriver förvaltaren.

De största positiva bidragsgivarna till fondens avkastning var innehaven i Nederman, Gofore och Sdiptech. I den negativa vågskålen fanns istället Idun Industrier, Medcap och Addnode. Dessutom vinstvarnar Addnode den sista dagen i månaden och stod för merparten av den negativa avvikelsen från index under månaden.

Under månaden har fonden köpt tillbaka sina aktier i Beijer Alma som de minskade sitt innehav i tillsammans med många andra bolag under våren när marknaden vände nedåt och oro för amerikanska och europeiska banker förmörkade börshumöret.

”Årets andra kvartal och det första halvåret har nu passerat med ett starkt resultat för fonden där vi även denna period ligger klart före vårt jämförelseindex. En förhållandevis hög andel av portföljbolagen har haft en stark start på året och en stark återhämtning från ett mycket svagt 2022.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att marknaden inväntar för närvarande rapporterna för det andra kvartalet med stort intresse. Troligen kommer fokus ligga på priser och orderböckernas utveckling.

Cliens Micro Cap A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,7 %
Index MM, förändring i procent-0,5 %
Fond i år, förändring i procent3,9 %
Index i år, förändring i procent-1,3 %

Linus Melin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons