Finwire

Clean Oil Techs resultat i nivå med förväntningar

Uppdaterad 2021-08-04
Publicerad 2021-08-04

Oljeteknikbolaget Clean Oil Tech redovisar ökande omsättning under första halvåret jämfört med samma period året innan. Förlusten ökade något under perioden. Bolagets vd uppger att resultatet är i nivå med förväntningarna.

Omsättningen uppgick till 272 tusen kronor (24).

Ebitda-resultat blev -2,0 miljoner kronor (-1,4).

Resultat före skatt uppgick till -2,7 miljoner kronor (-2,0).

Likvida medel uppgick till 9,5 miljoner kronor (3,2).

”Vi känner att vi har lyckats ta flera positiva steg i företagets utveckling under första halvåret
av 2021 genom att bland annat de viktiga avtal vi har slutit med Partners för att
marknadsföra/sälja våra system. Samtidigt ser vi ett allt större intresse för bolagets
lösningar/produkter från ett flertal aktörer och potentiella kunder. Utsikterna för en positiv
försäljningsutveckling bedöms därför som goda", säger vd Mats Backlund i en kommentar.

Han säger vidare:

"Fokus ligger nu på att stärka våra resurser inom både teknik, produktion och marknad för att
dels kunna säkerställa ett bra och pro-aktivt stöd till våra partners, dels fortsätta
bearbetningen av nya marknader och kanaler inom och utom Europa. En viktig del av det som även ligger i vårt fokus är att säkerställa serieleverans till våra Partners/kunder samt implementeringen av ISO9001 som löper enligt plan och beräknas vara klart vid årsskiftet"

Clean Oil Tech, MkrH1-2021H1-2020Nettoomsättning0,30EBITDA-2,0-1,4Resultat före skatt-2,7-2,0Likvida medel9,53,2

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in