Clean Industry Solutions ökar omsättning och redovisar små förändringar av resultatet (R)

(rättelse avser första stycket samt omsättning)

Solenergi- och vattenreningsbolaget Clean Industry Solutions redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet visade små förändringar.

Omsättningen steg 300 procent till 0,4 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -4,7 miljoner kronor (-3,8). Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-3,8). Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-0,31).

Likvida medel uppgick till 9 miljoner kronor (14,5).

– Fördelarna med alternativa energilösningar blir allt tydligare, vilket – trots de tråkiga omständigheterna under vilka det sker – bekräftar att att vi är på rätt väg och att våra lösningar är mycket mer än bara ett trevligt inslag, kommenterar vd Christian Zahler.

Clean Industry Solutions, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning0,40,1300,0%
Rörelseresultat-4,7-3,8
Nettoresultat-3,9-3,8
Resultat per aktie, kronor-0,25-0,31
Likvida medel914,5-37,9%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons