Finwire

Cint ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Uppdaterad 2021-10-25
Publicerad 2021-10-25

Konsumentundersökningsbolaget Cint redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 44,7 procent till 34,3 miljoner euro (23,7).

Ebitda-resultat blev 6,5 miljoner euro (3,6), med en ebitda-marginal på 19,0 procent (15,2).

Ebita-resultat blev 6,1 miljoner euro (3,3), med en ebita-marginal på 17,8 procent (13,9).

Rörelseresultatet blev 4,0 miljoner euro (1,8), med en rörelsemarginal på 11,7 procent (7,6).

Resultatet före skatt var 4,8 miljoner euro (1,0).

Resultatet efter skatt blev 4,0 miljoner euro (0,8), en ökning med 400,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,03 euro (-1,20).

Organisk tillväxt, justerat för valutaeffekter, uppgick till 34,0 procent jämfört med samma period föregående år, främst drivet av stark tillväxt inom segmentet teknikdrivna företag samt i EMEA-regionen.

Den totala tillväxten i det andra segmentet, etablerade företag, ökade med 37,6 procent jämfört med i fjol.

"Niomånadersperioden till september 2021 har varit stark och vi räknar med att leverera ett
starkt helårsresultat för 2021 med en tillväxt som markant överstiger vårt kommunicerade
årliga tillväxtmål om 20 procent. I samband med noteringsprocessen kommunicerade vi
vikten av att överträffa förväntningarna och noterar med tillfredsställelse att Cint kommer
mer än väl göra det för 2021", kommenterar vd Tom Buehlmann.

Cint, MEURQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning34,323,744,7%EBITDA6,53,680,6%EBITDA-marginal19,0%15,2%EBITA6,13,384,8%EBITA-marginal17,8%13,9%Rörelseresultat4,01,8122,2%Rörelsemarginal11,7%7,6%Resultat före skatt4,81,0380,0%Nettoresultat4,00,8400,0%Resultat per aktie, EUR0,03-1,20

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in