Cinclus Pharma tar in 240 miljoner kronor

Publicerad

Cinclus Pharma, ett biofarmaceutiskt företag, har rest cirka 240 miljoner kronor genom en riktad nyemission.

Syftet är att anskaffa kapital som ska användas för att påskynda bolagets kommersialiseringsstrategi och att bredda aktieägarbasen. Emissionen övertecknades och ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive vissa befintliga aktieägare,
deltog i transaktionen. Bland dessa deltog Trill Impact (huvudinvesterare), Eir Ventures I, Irrus Investments Nominee Limited, Fjärde AP-fonden och Linc.

”Vårt långsiktiga mål är att nå en marknadsledande position för vår P-CAB linaprazan glurate.
Intäkterna kommer att bidra till att påskynda vår väg till godkännande och kommersialisering. Vi är tacksamma för stödet från nuvarande och nya aktieägare, och glada över att ytterligare
stärka vår investerarbas”, säger Christer Ahlberg, vd för Cinclus Pharma, i en kommentar.

Kapitalet kommer formellt att användas till kliniska studier, övriga studier, farmakologi-arbete, CMC-arbete samt övriga företagsändamål.

Investmentbanken Carnegie var rådgivare.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons