Cicero Nordic Corporate Bond ökade 0,2 procent i juni – stigande centralbanksräntor

Publicerad

Fonden Cicero Nordic Corporate Bond A steg 0,2 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Julia Cassel, Oscar Sterndahlen och Thomas Falkenklint.

Under juni präglades marknaden av en fortsatt stark utveckling på börsen där amerikanska teknikaktier ledde vägen efter Nvidias positiva vinstvarning i maj.

Flertalet centralbanker, däribland svenska Riksbanken, kom att höja sina styrräntor under månaden.

Amerikanska Federal Reserve valde däremot att lämna räntan oförändrad men signalerade samtidigt för framtida höjningar. Centralbankschefen Jerome Powell menar att arbetsmarknaden och tjänstesektorn i landet fortfarande går för starkt.

”Han har dessutom gjort klart för marknaden att det absolut kan bli tal om mer än ytterligare en räntehöjning till i USA innan han anser att inflationen har bekämpats.”

Marknaden höjde därmed sina ränteförväntningar och marknadsräntorna steg. Den amerikanska tvååringen steg med 50 baspunkter till 4,95 procent.

Riksbankens höjning var i linje med förväntningarna och den svenska kronan fortsätter därmed att gå svagt. Under månaden lyfte centralbanken en manöver man nu vill utreda.

”Man vill minska valutarisken i valutareserven och en del av den svenska valutareserven ska därmed säkras. Utgångspunkten är att det belopp som valutasäkras motsvarar ungefär en fjärdedel av valutareservens 410 miljarder. Detta görs således genom att köpa kronor och sälja utländsk valuta vilket också kan bidraga till att stärka kronan, även om Riksbanken är tydlig med att en starkare krona inte är ett mål som de förfogar över.”

Detta offentliggörande fick den svenska kronan att stärkas något.

Framöver ser förvaltarna att den kortsiktiga marknaden kommer att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina samt av inflations- och ränteutvecklingen.

Man betonar samtidigt att man fortsatt har en relativt positiv syn på börsen när det gäller en något längre tidshorisont.

”Värderingar ser fortfarande attraktiva ut och lyckas vi avvärja hotet om recession ser vi en hel del köpvärda bolag.”

Cicero Nordic Corporate Bond A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,2
Fond i år, förändring i procent3,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons