Cibus kallar till extra bolagsstämma för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i fastighetsbolaget Cibus kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari i Stockholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 4,4 miljoner aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 10 procent, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons